DETSKÉ POISTENIE, KTORÉ LETÍ NA POMOC RODIČOM

Rodičovstvo a deti - to je skutočný pocit šťastia, ktorý povznáša! Ak však nastanú v živote turbulencie, je dobré stáť nohami pevne na zemi. Preto prinášame detské poistenie, ktoré letí na pomoc všetkým deťom a ich rodičom.

POZRITE SI, NA ČO JE DOBRÉ MYSLIEŤ,
KEĎ UŽ K VÁM PRILETEL BOCIAN.

ROZOŽEŇTE MRAKY Z VÝPADKU PRÍJMU PRI CHOROBE DIEŤATKA

Pri dlhodobejšom ochorení dieťatka hrozí strata príjmu rodiča, zvyšujú sa náklady na zdravotné úkony
a pomôcky, prípadne aj na rehabilitácie. Kde na to vziať?

PRIPOISTENIA PRE DETI

 • 34 DETSKÝCH OCHORENÍ
  34 DETSKÝCH OCHORENÍ
  Kryjeme až 34 najčastejších závažných ochorení, napríklad aj autizmus a leukémiu. Plníme až do 120% z dohodnutej poistnej sumy.
 • OŠETROVNÉ
  OŠETROVNÉ
  Nahradíme vám príjem počas ošetrovania dieťatka po 11. dni a bez čakania na ukončenie liečby. Navyše získate bonus v podobe dvojnásobného plnenia v prípade ochorenia na 1 z 34 detských ochorení.
 • NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  Ak sa dieťatko lieči viac ako 8 dní, vyplatíme dennú dávku už od
  1. dňa spätne a bez čakania na ukončenie liečby.
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  Poskytneme finančnú injekciu až do 5-násobku poistnej sumy a bez čakacej doby.
PRÍKLADY
78 € je priemerná výška
ošetrovného od štátu
10 kalendárnych dní máte nárok na OČR od štátu
Do 3 rokov Do tohto veku dieťaťa ho
najčastejšie ohrozujú úrazy
v domácnosti
25 úrazov detí denne sa stalo počas
minuloročných prázdnin

MYSLELI STE NA ZÁCHRANNÝ PADÁK PRE VAŠE DIEŤA, AK SA VÁM NIEČO STANE?

Pre svoje dieťa tu chcete byť vždy, nech sa stane čokoľvek. Môžete tu byť pre neho inak.

PRIPOISTENIA PRE RODIČOV

 • SIROTSKÝ DÔCHODOK
  SIROTSKÝ DÔCHODOK
  Poskytujeme pravidelný mesačný dôchodok v prípade úmrtia rodiča až do 25. roku dieťaťa. Možné dojednať až pre 4 deti.
 • PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI RODIČA
  PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI RODIČA
  Zabezpečíme krytie výdavkov a zachovanie životného štandardu v prípade úmrtia rodiča.
 • NÁHRADA POISTNÉHO PRI DLHODOBEJ PN
  NÁHRADA POISTNÉHO PRI DLHODOBEJ PN
  Vrátime už zaplatené poistné za 6 mesiacov naraz a následne mesačné poistné každý mesiac.
 • OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  V prípade invalidity alebo úmrtia rodiča, zmluva nezanikne a platenie poistného preberieme na nás.
PRÍKLADY
Do veku 44 rokov patria úrazy medzi hlavnú
príčinu smrti
30 % úmrtí je v produktívnom veku
38 % o toľko sa zníži príjem pri
priemernej dĺžke PN
54,3 dňa je priemerná dĺžka PNky
pri úraze

ZABEZPEČTE HO NA VYLETENIE Z RODINNÉHO HNIEZDA

Čo z vášho drobca vyrastie? Bude chcieť byť pilotom alebo lekárkou?
Ako správny rodič ho chcete zabezpečiť a investovať do jeho budúcnosti a snov.
Čo všetko prináša naše investičné životné poistenie?

VÝHODY INVESTIČNÉHO POISTENIA

 • DVA INVESTIČNÉ ÚČTY NA JEDNEJ ZMLUVE
  DVA INVESTIČNÉ ÚČTY NA JEDNEJ ZMLUVE
  Nájdete iba v Generali! Po narodení druhého dieťatka ho dopoistíme v jednej zmluve. Navyše pri oboch účtoch máte možnosť vlastného výberu z viacerých stratégií, ktoré je možno počas poistenia meniť.
 • FLEXIBILITA VKLADOV A VÝBEROV
  FLEXIBILITA VKLADOV A VÝBEROV
  Umožňuje čiastočné odkupy, mimoriadne výbery a mimoriadne vklady kedykoľvek počas doby poistenia. Napríklad môžete vložiť a zhodnocovať narodeninové peniaze.
 • DYNAMIZÁCIA POISTENIA
  DYNAMIZÁCIA POISTENIA
  Prispôsobíme výšku vašej mesačnej splátky vývoju inflácie.
 • DODATOČNÉ OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  DODATOČNÉ OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  V prípade invalidity alebo úmrtia rodiča, zmluva nezanikne a platenie poistného preberieme na nás.
PRÍKLADY
188 € stojí 1 mesiac štúdia
na vysokej škole
8 400 € a viac stojí ročné štúdium
v zahraničí
Viac ako 90 % študentov je odkázaných
na finančnú pomoc rodičov
1/2 rodičov pomáha svojim deťom
s hypotékou

UKÁŽKOVÉ RODINKY

Naše poistenie prispôsobujeme každej rodine podľa jej potrieb a možností.
Pozrite si 3 vzorové príklady, ako to môže vyzerať.

Rodinka č. 1 2 rodičia + 1 dieťa

Rodinka č. 2 2 rodičia + 2 deti

Rodinka č. 3 1 rodič + 1 dieťa

RODINKA č. 1

Mesačné výdavky rodiny tvoria 800 €.
Vybrali si pre svoje dieťa investičný variant poistenia.

OTEC

 • 32 rokov
 • Mesačný príjem 1 200 €
 • Pracuje v administratíve
 • Poistník
 • Druhý v poradí poistený na zmluve
 • POISTENÝ NA 22 ROKOV
  POISTENÝ NA 22 ROKOV
 • PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  (15 000 eur)
  Ak by došlo k najhoršiemu, rodina klienta je chránená na sumu
  15 000 €, čo pokryje ich mesačné výdaje na približne rok a pol. Navyše, v prípade smrti otca, poistníka, rodinu oslobodíme od platenia poistného a teda zmluva nezanikne - poisťovňa „platí poistné“ za poistníka ďalej, a pre dieťa sa tak pomaly vytvára a zvyšuje finančná rezerva.
 • SMRŤ NÁSLEDKOM ÚRAZU S DVOJNÁSOBNÝM PLNENÍM
  SMRŤ NÁSLEDKOM ÚRAZU S DVOJNÁSOBNÝM PLNENÍM
  (10 000 eur)
  Ak by došlo k najhoršiemu v dôsledku úrazu pri dopravnej nehode, rodina klienta je chránená na sumu 10 000 €, čo pokryje ich mesačné výdaje na 2 roky. Navyše, v prípade smrti otca, poistníka, rodinu oslobodíme od platenia poistného a teda zmluva nezanikne - poisťovňa „platí poistné“ za poistníka ďalej, a pre dieťa sa tak pomaly vytvára a zvyšuje finančná rezerva.
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 10 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento (podľa druhu úrazu) až do 5 násobku poistnej sumy.
 • OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  (v prípade smrti poistníka)
  Ak by prišlo k tomu najhoršiemu, matka si môže byť istá, že zmluva nezanikne a poistenie bude pokračovať ďalej.

MATKA

 • 30 rokov
 • Mesačný príjem 800 €
 • Tretia v poradí poistená na zmluve
 • POISTENÁ NA 22 ROKOV
  POISTENÁ NA 22 ROKOV
 • PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  (15 000 eur)
  Ak by došlo k najhoršiemu, rodina klienta je chránená na sumu
  15 000 €, čo pokryje ich mesačné výdaje na približne rok a pol.
 • SMRŤ NÁSLEDKOM ÚRAZU S DVOJNÁSOBNÝM PLNENÍM
  SMRŤ NÁSLEDKOM ÚRAZU S DVOJNÁSOBNÝM PLNENÍM
  (10 000 eur)
  Ak by došlo k najhoršiemu v dôsledku úrazu pri dopravnej nehode, rodina klienta je chránená na sumu 20 000 €, čo pokryje ich mesačné výdaje na 2 roky.
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 10 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz by zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento (podľa druhu úrazu) až do 5 násobku poistnej sumy.

DIEŤA

 • 3 roky
 • Prvé poistené na zmluve
 • POISTENÉ NA 22 ROKOV
  POISTENÉ NA 22 ROKOV
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 20 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz by zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento (podľa druhu úrazu) až do 5 násobku poistnej sumy.
 • NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  (10 eur)
  V prípade, že si úraz dieťatka vyžiada nevyhnutné liečenie dlhšie ako 8 dní, vyplatíme vám za každý deň liečenia 10 €, počnúc prvým dňom.
 • INVESTOVANIE 20 € MESAČNE
  INVESTOVANIE 20 € MESAČNE
  Zhodnocujeme vložené peniaze do investičného poistenia
  a po 22 rokoch bude orientačná hodnota investičného účtu
  až 5 656,27 €*.
  *Orientačná suma zhodnotenia pri 3 %. Reálna suma zhodnotenia závisí od vývoja na finančných trhoch, prípadných čiastočných odkupov, mimoriadnych vkladov či redukcie.
 • PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  (3000 eur)
  Ak by došlo k najhoršiemu, rodina klienta je kompenzovaná sumou 3 000 €.

MESAČNÉ POISTNÉ: 47,15 €

OČAKÁVANÉ ZHODNOTENIE: 5 656,27 €*

*Orientačná suma zhodnotenia pri 3 %. Reálna suma zhodnotenia závisí od vývoja na finančných trhoch, prípadných čiastočných odkupov, mimoriadnych vkladov či redukcie.

MOJA RODINA JE ORIGINÁL! MÁM ZÁUJEM O PONUKU NA MIERU
RODINKA č.2

RODINKA č. 2

Mesačné výdavky rodiny tvoria 950 €.
Vybrali si komplexné poistenie pre zabezpečenie rodiny aj v prípade choroby dieťaťa.

OTEC

 • 32 rokov
 • Mesačný príjem
  1 000 €
 • Pracuje v administratíve
 • Poistník
 • Prvý v poradí poistený na zmluve
 • POISTENÝ NA 30 ROKOV
  POISTENÝ NA 30 ROKOV
 • PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  (15 000 eur)
  Ak by došlo k najhoršiemu, rodina klienta je chránená na sumu
  15 000 €, čo pokryje ich mesačné výdaje na viac ako rok.
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 10 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz by dieťatku zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento (podľa druhu úrazu) až do 5 násobku poistnej sumy.

MATKA

 • 30 rokov
 • Mesačný príjem 700 €
 • Druhá v poradí poistená na zmluve
 • POISTENÁ NA 30 ROKOV
  POISTENÁ NA 30 ROKOV
 • PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  (15 000 eur)
  Ak by došlo k najhoršiemu, rodina klienta je chránená na sumu
  15 000 €, čo pokryje ich mesačné výdaje na viac ako rok.
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 10 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz by zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento, podľa druhu úrazu, až do 5 násobku poistnej sumy.

DIEŤA 1

 • 3 roky
 • Tretie poistené na zmluve
 • POISTENÉ NA 22 ROKOV
  POISTENÉ NA 22 ROKOV
 • 34 ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ
  34 ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ
  (20 000 / 40 000 eur)
  V prípade závažného ochorenia dieťaťa, rodina je chránená sumou 20 000 €, čo pokryje viac ako 2 ročný príjem matky, ktorá sa o dieťa môže dlhodobo starať. Navyše, pri vybraných závažných ochoreniach máme dvojnásobné plnenie, teda rodina by bola chránená sumou až 40 000 €, čo predstavuje viac ako 4 ročný príjem matky.
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 20 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz by zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento, podľa druhu úrazu, až do 5 násobku poistnej sumy.
 • NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  (denné dávky pri nevyhnutnom liečení úrazu 20 eur)
  V prípade, že si úraz dieťatka vyžiada nevyhnutné liečenie dlhšie ako 8 dní, vyplatíme vám za každý deň liečenia 10 €, počnúc prvým dňom.
 • OŠETROVNÉ
  OŠETROVNÉ
  (250 €)
  Ak vaše dieťatko ochorie, chcete sa o neho postarať. Ak ho rodič ošetruje doma viac ako 11 dní, poisťovňa mu vyplatí 250 €.

DIEŤA 2

 • 1 rok
 • Štvrté poistené na zmluve
 • POISTENÉ NA 24 ROKOV
  POISTENÉ NA 24 ROKOV
 • 34 ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ
  34 ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ
  (20 000 / 40 000 eur)
  V prípade závažného ochorenia dieťaťa, rodina je chránená sumou 20 000 €, čo pokryje viac ako 2 ročný príjem matky, ktorá sa o dieťa môže dlhodobo starať. Navyše, pri vybraných závažných ochoreniach máme dvojnásobné plnenie, teda rodina by bola chránená sumou až 40 000 €, čo predstavuje viac ako 4 ročný príjem matky.
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 20 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz by dieťatku zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento, podľa druhu úrazu, až do 5 násobku poistnej sumy.
 • NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  (denné dávky pri nevyhnutnom liečení úrazu 20 eur)
  V prípade, že si úraz dieťatka vyžiada nevyhnutné liečenie dlhšie ako 8 dní, vyplatíme vám za každý deň liečenia 10 €, počnúc prvým dňom.
 • OŠETROVNÉ
  OŠETROVNÉ
  (250 €)
  Ak vaše dieťatko ochorie, chcete sa o neho postarať. Ak ho rodič ošetruje doma viac ako 11 dní, poisťovňa mu vyplatí 250 €.

MESAČNÉ POISTNÉ: 53,10 €

MOJA RODINA JE ORIGINÁL! MÁM ZÁUJEM O PONUKU NA MIERU
RODINKA č.1 RODINKA č.3

RODINKA č. 3

Mesačné výdavky rodiny tvoria 600 €.
Vybrali si komplexné poistenie pre zabezpečenie rodiny aj v prípade straty rodiča alebo jeho príjmu.

MATKA

 • 30 rokov
 • Mesačný príjem 1000 €
 • Pracuje v administratíve
 • Poistník
 • Druhá v poradí poistená na zmluve
 • POISTENÁ NA 22 ROKOV
  POISTENÁ NA 22 ROKOV
 • SIROTSKÝ DÔCHODOK
  SIROTSKÝ DÔCHODOK
  (250 eur mesačne)
  V prípade, ak by došlo k tomu najhoršiemu a dieťa by stratilo rodiča, bude poisťovňa vyplácať dieťaťu sirotský dôchodok 250 € mesačne až do 25. roku života dieťaťa.
 • NÁHRADA POISTNÉHO PRI DLHODOBEJ PN
  NÁHRADA POISTNÉHO PRI DLHODOBEJ PN
  (5 eur)
  V prípade dlhodobej práceneschopnosti matky po uplynutí 6 mesiacov poisťovňa vyplatí rodine náhradu poistného za uplynulých 6 mesiacov a následne mesačné poistné za každý ďalší mesiac trvania práceneschopnosti až do jej ukončenia.
 • OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  OSLOBODENIE OD PLATENIA POISTNÉHO
  (v prípade smrti poistníka)
  Ak by prišlo k tomu najhoršiemu, matka si môže byť istá, že zmluva nezanikne a poistenie bude pokračovať ďalej.
 • DENNÁ DÁVKA V PRÍPADE PRÁCENESCHOPNOSTI
  DENNÁ DÁVKA V PRÍPADE PRÁCENESCHOPNOSTI
  V prípade, že bude PN matky trvať dlhšie ako 29 dní, vyplatíme matke 5 € za každý deň trvania PN.

DIEŤA

 • 3 roky
 • Prvé poistené na zmluve
 • POISTENÉ NA 22 ROKOV
  POISTENÉ NA 22 ROKOV
 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
  (trvalé následky s progresiou od 0,001%, 20 000 eur)
  Ak by nastala nečakaná situácia a úraz by dieťatku zanechal trvalé telesné poškodenie, vyplatíme príslušné percento, podľa druhu úrazu, až do 5 násobku poistnej sumy.
 • NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  NEVYHNUTNÉ LIEČENIE ÚRAZU
  (denné dávky pri nevyhnutnom liečení úrazu 10 eur)
  V prípade, že si úraz dieťatka vyžiada nevyhnutné liečenie dlhšie ako 8 dní, vyplatíme vám za každý deň liečenia 20 €, počnúc prvým dňom.
 • PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI
  (330 eur)
  Ak by došlo k tomu najhoršiemu, vyplatíme rodičovi sumu 330 € na pokrytie pohrebných nákladov.

MESAČNÉ POISTNÉ: 20,96 €

MOJA RODINA JE ORIGINÁL! MÁM ZÁUJEM O PONUKU NA MIERU
RODINKA č.2

PONUKA NA MIERU

V Generali vieme, že vaša rodinka je jedinečná a tak by mala byť nastavená aj jej poistná ochrana. Nechajte nám kontakt na vás a radi vám pripravíme nezáväznú ponuku šitú na mieru!

KONTAKTUJTE NÁS

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

www.generali.sk

Volania zo SR Tel.: 0850 111 117

Volania zo zahraničia Tel.: +421 2 58 57 66 66

Fax: +421 2 58 57 61 00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.